Armoede in Nederland

In Nederland spreken we van armoede wanneer je financieel niet in staat bent om gewoon deel te nemen aan de samenleving.

 

Kinderen

Als je arm bent kunnen bijvoorbeeld je kinderen niet meer vanzelfsprekend mee met een schoolreisje of kamp, kunnen ze niet of weinig sporten en niet 'gewoon' meedoen met andere kinderen. Zij kunnen geen verjaardagsfeestje geven en niet naar een verjaardagsfeestje toe met een cadeautje.

Ongeveer 12% van de Nederlandse kinderen woont in een situatie waarin sprake is van armoede. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat op deze manier opgroeien over het algemeen sneller leidt tot problemen.

De schoolprestaties zijn lager, de kinderen zijn minder gelukkig, ervaren schaamte en schuldgevoelens en hun ontwikkeling van kind naar puber en van puber naar volwassene zal anders en moeizamer verlopen dan die van kinderen uit een gezin met een modaal inkomen.

 

Huishoudens

Mensen die in de bijstand zitten hebben een inkomen dat sowieso al onder de “armoedegrens” ligt. Maar ook veel mensen met een laagbetaalde baan, veel schulden en alleenstaande moeders/vaders met kinderen leven onder de armoedegrens.

In 1 op de 10 huishoudens in Nederland is sprake van een inkomen  “onder de armoedegrens “.

Dat betekent dat meer dan 800.000 Nederlanders niet voldoende geld hebben om de normale dingen te doen. En veel van hen zullen (meer) schulden opbouwen.

Ook steeds meer 60 plussers (alleenstaanden en gehuwden) horen bij die groep.

Wanneer de mensen, naast een te laag inkomen, ook nog schulden hebben, begint meestal de vicieuze cirkel en daar kunnen ze niet of nauwelijks nog zelf uit komen.

 

Verborgen armoede

Armoede is niet altijd “zichtbaar “ !!!!

Vaak is de verbazing van de directe omgeving groot wanneer bijvoorbeeld “ineens” een koophuis geveild wordt in opdracht van de bank. Dit terwijl zij niets weten van de schulden en financiële problemen van hun buren, bekenden, familie etc. De schaamte zorgt vaak voor nog meer problemen omdat mensen het zelf niet durven te benoemen. Ook dit zijn schrijnende situaties die tot armoede of erger kunnen leiden.

 

Wij zetten ons in voor een groep mensen in Culemborg die “tussen wal en schip zijn geraakt”:

    - omdat zij (nog) niet of niet meer ergens anders terecht kunnen voor voedselhulp

    - omdat wij vinden dat iedereen recht heeft op hulp